Κεφαλές > GRADO PLATINUM reference

Τιμή:400€

Προσφορα


Σχόλια

Κινητού σιδήρου
Σφραγισμένη

Spec

Moving Iron
Frequency Response 10-60 Principal MI
Channel Separation at 1KHz 40
Input Load 47K
Output at 1KHz 5CM/sec. 5mV
Recommended Tracking Force 1.5
Stylus Type E
Inductance 45mH
Resistance 475
Compliance CUs 20
Stylus Replacement F=Factory F
Mounting S
Weight 6.5